BIO-TURBO

Система за пречистване на въздуха от вируси и бактерии

Той предотвратява замърсяването с аеробни патогени, спори на плесени, прах, вируси, газове, дим, летливи химикали и други замърсители.

Както всички знаем, погребалните камери трябва да бъдат постоянно чисти и адекватно проветрявани, за да се елиминира възможността за развитие и разпространение на аеробно замърсяване. Ние помагаме да се гарантира защитата на персонала, работещ в такива помещения, от аеробни патогени и да се поддържа високо ниво на качество на въздуха без неприятни миризми. Нашето оборудване се отличава с ниска консумация на енергия, ниски нива на шум, както и с ниски разходи за поддръжка, лесно обслужване и монтаж.

Напълно безопасно

Озонът е агресивен и излагането на озон във високи концентрации може да бъде опасно. Това обаче не е случаят с Bio Turbo. Bio Turbo е първата технология, която използва силата на озона, без да излага хората или оборудването на каквито и да било рискове, озонът е надеждно заключен в реакционната камера и никога не напуска устройството.

Мерки за сигурност

Превключвателите за безопасност автоматично изключват производството на озон, в случай че има някакъв проблем с компонентите на Bio Turbo. Това е направено, за да се гарантира, че озонът никога няма да бъде изпуснат в околната среда.

Ниска степен на поддръжка

В сравнение с конкурентните технологии Bio Turbo е много лесен за поддръжка. Необходимо е само от време на време да се подменят въздушните филтри и озоновите плочи веднъж годишно и въздуха. Подмяната им е много лесна и може да бъде извършена от човек без специална техническа подготовка.

Патентована технология

Технология Bio Turbo за използване на озон по напълно нов начин

Форма за запитване

    Подобни продукти

    Модел Рамзес 1

    Модел Рамзес 1s

    Модел Рамзес 3