Презентация на Общото събрание на СПФБ на тема “Възможности за развитие на погребалните агенции в България.” гр. Троян, 15.12.2023 г.

Управителят инж. Николай Чалъков изнесе презентация, която събуди широк отзвук и предизвика интерес у членовете на Съюза.

Темите, които бяха засегнати:

  • Как да се намалят усилията при подготовката на покойника чрез осигуряване на оборудване;
  • Как спазването на стандарта за погребални услуги ISO EN:15017:2019 г може да помогне на конкурентноспособността на всяка агенция;
  • Иновативни решения за всяка погребална агенция, които предостои да разработим;
  • Какво ще съдържа предстоящото обучение по танатопрактика през април 2024 г.
  • Как да се финансира закупуване на оборудване за агенция с помощта на програмите по МИГ;

Вашият коментар