Промени в погребалните обичаи – минало и бъдеще

публикация в сп. THANOS, брой зима 2023

Погребалните обичаи на балканските народи имат много сходства, заради общата им религиозна принадлежност. Църквата играе водеща роля за запазване на християнските обичаи при погребения. Често срещани все още са и езическите като отваряне на врати и прозорци, покриване на огледалото, а  стенният часовник се спира при настъпване на смъртта.

В нови времена обичаите се спазват все по-малко поради промяната на средата и начин на живот.

Често, съгласно християнският канон, още се спазва тялото на покойника да се оставя у дома, за да се изчака събирането на роднините. Ние от Bodystorer като бранд, който помага да се съхраняват покойниците по-дълго време, разработваме различни видове хладилници, които  в среда на покачващи се температури решават предизвикателството свързано с  хигиената и комфорта на опечалените. В миналото против разлагането са се поставяли форми за лед около тялото, а съвременното решение е използване на хладилен капак с прозорец, монтиран на ковчега, който позволява тялото да се съхранява повече от седмица. Дори сред мюсюлманите, където тялото трябва да бъде погребано в рамките на 24 часа, има търсене на хладилници за съхранение.

В България нивото на погребалните услуги все още изостава от европейското и има много причини.

Предизвикателства са липсата на адекватно законодателство и влиянието на църквата, които водят до липса на мотивация за квалификация на погребалните агенти, липса на персонал, ниско ниво на автоматизация и въвеждане на нови технологии. Това са и някои от причините балсамирането на покойниците да е все още рядкост. Все повече собственици на траурни агенции осъзнават необходимостта от нови знания и използване на добрите световни практики като дългосрочна инвестиция за развитие. За решаването на тези проблеми и оказването на подкрепа, в партньорство със Съюза на погребалните фирми планираме да организираме серия от обучения, водени от международни експерти с начало март 2024 г. Стартираме и работа по проект създаване на агенцията на бъдещето. В нея човек ще извършва само висококвалифицирани дейности, свързани с манипулации върху тялото на починалия, а дейности като изваждане от катафалката, преместване и вкарване на починалия в хладилната камера, поставяне на маса, ще бъдат автоматизирани.

Разработваме платформа която ще помага на обикновения гражданин за по-бързо намиране и комуникация с подходяща агенция в труден момент, повишаване на информираността на населението за наличието на нови възможности за грижа за починалите и др. Тогава услуги като еко-погребение, използване на био- ензими, балсамирането с естествени материали ще създаде търсене, натиск за промяна на законодателството и възможност за растеж на бизнеса. С платформата  агенциите ще поддържат дългосрочна връзка със семейството, като изпращат известия при определени поводи, което повишава чувството за общност и съпричастност. Новите технологии и AI ни помагат да се свързваме по-лесно, но те никога няма да заменят емпатията, човешкото отношение и личната съпричастност в трудни моменти – това са уменията на бъдещето.

Изтегли списанието от ТУК

Вашият коментар